Ебати тупанджията!!!! Ебати тупанджията!!!! < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!