747 км/ч 747 км/ч < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!