Изоставено куче (много трогателно) Изоставено куче (много трогателно) < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!