Най-бързо говорещия човек Най-бързо говорещия човек < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!