Те това е камера Те това е камера < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!