Само с тебешир Само с тебешир < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!