Chuck Berry - C'est la vie Chuck Berry - C'est la vie < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!