Chuck Berry, Bruce Springsteen - Johnny B. Goode Chuck Berry, Bruce Springsteen - Johnny B. Goode < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!