Cold play. Много шизофренично. Cold play. Много шизофренично. < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!