Случайни за деня Случайни за деня < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!