Давим се Давим се < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!