Ехо има, ехо няма Ехо има, ехо няма < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!