Enjoy! Enjoy! < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!