В траве сидел кузнечик - фуга В траве сидел кузнечик - фуга < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!