Funk за 5 минути Funk за 5 минути < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!