Isn't it a pity - Geotge Harrison Isn't it a pity - Geotge Harrison < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!