God only knows God only knows < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!