Traveling wilburys Traveling wilburys < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!