I saw her standing there (Cavern club) I saw her standing there (Cavern club) < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!