Умения с ножа Умения с ножа < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!