Скоростта на живота (English) Скоростта на живота (English) < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!