Литъл Ричард умрял. Лека му пръст Литъл Ричард умрял. Лека му пръст < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!