На възел На възел < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!