Подай ми солта, моля. Подай ми солта, моля. < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!