Как се бели ябълка Как се бели ябълка < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!