Phantom at the opera Phantom at the opera < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!