От Порше направиха Запорожец От Порше направиха Запорожец < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!