Sound of silence Sound of silence < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!