Вода става на лед Вода става на лед < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!