Разни клипчета Разни клипчета :: Batezarko.com

Разни клипчета

Техника братче

   

Как работи хладилника

   

Как работи алтернатора

   

Първия закон на термодинамиката

   

Металорежене

   

Газова турбина

   

Какво е турбуленция

   

Калина цикъл

   

Горивни клетки

   

Вторият закон на термодинамиката

   

Пренос на топлина

   

Теория на вибрациите

   

Дизайн на зъбни колела

   

Степени на свобода

   

Как работи ТЕЦ

   

Основи на турбомашините

   

Как работи парната турбина

   

Работа на центрофужна помпа

   

Работа и дизайн на вятърна турбина

   

Вятърна турбина

   

Дизел срещу бензин

   

Как работи синхронния мотор

   

Монофазен Променливотоков мотор

   

Правотоков мотор

   

Правотоков мотор без четки

   

Въртящо се електромагнитно поле

   

Как работи инвертора

   

Как работи диференциала

   

Как работи трансформаторът

   

Как работи Торсен диференциала

   

Как работи ръчната скоростна кутия

   

Как работи електромобила

   

Как работи съединителя в колата

   

Автоматична скоростна кутия

   

Как фърчи хеликоптерът