Смята дните между две дати

Въведи дата 1

Въведи дата 2