Силата на жените се определя от слабите места на мъжете