Да не се правят никакви отстъпки в живота е белег на безразсъдство Демокрит