Трябва да се говори истината и да се избягва многословието. Демокрит