Не се стреми да знаеш всичко, за да не се окажеш непросветен във всичко. Демокрит