Който е добър само за себе си, не е добър за никого