Задоволявай се с настоящето, но се стреми към по-добро. Изократ