Никой проблем не може да устои на атаките на постоянното мислене