Глупавият проумява само онова, което вече е станало. Омир