Учеността е сладкият плод на горчивото дърво. Изократ