Страшен може да бъде разумът, ако не служи на човека. софокъл