Мъдър е този, който знае не много, а нужното. Есхил