Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран